Van Soutelandelaan 42

Huis Hillebrand

toon op de kaart
 • Status
  Rijksmonument
 • Architect
  Rietveld, G.
 • Monument nr.
  334732
 • Bouwstijl
  Nieuwe Zakelijkheid
 • Wijk
  Benoordenhout
 • Bouwjaar
  1935
Registerblad 

Volgens de principes van het Nieuwe Bouwen door G.Th. Rietveld in opdracht van G.H. Hillebrand in 1935-'36 ontworpen, geheel vrijstaand WOONHUIS met GARAGE.

Het is samengesteld uit een twee bouwlagen tellend hoofdblok onder laag tentdak met recht overstek en de op de N-hoek aangebouwde garage en opgetrokken in baksteen met vlakke, witgepleisterde muren op een lage ongepleisterde plint, doorbroken door in smalle stalen kozijnen gevatte vensters met grote dito onderverdeling en een op een vaste maatverhouding gebaseerde, variabele grootte.

De ingang bevindt zich geheel rechts in de van de weg afgekeerde NO-gevel in het lage, met de garage verbonden bouwblok; het hogere hoofdblok bevat links een gesloten muurvlak en in het midden en rechts, per bouwlaag, elk drie en twee gekoppelde vensters, waarbij het venster rechtsonder naar beneden is doorgetrokken.

De ZO-gevel - langs de straat - bezit een vrijwel blinde middenstrook - met slechts een klein bovenraam - en per bouwlaag elk links een dubbelvenster, het onderste langer, en rechts een drieledige vensterstrook.

De ZW-gevel is doorbroken door vele glasvlakken en rechts boven van een balcon met stalen buisleuning voorzien en links een kleine uitbouw.

De NW-gevel is grotendeels gesloten, met beneden alleen rechts een klein venster en op de verdieping links en rechts elk een venster.

Woonhuis vanwege de algehele architectonische en technische vormgeving (zowel in exterieur als in interieur) en situering - ondanks latere wijzigingen ter plaatse van de oorspronkelijk tegen de ZW-aanbouw aangebrachte kas en de toegevoegde NW-aanbouwen - als representatief voorbeeld van de Nederlandse bijdrage aan het Nieuwe Bouwen uit de periode 1920-40 van algemeen belang wegens de betekenis voor de ontwikkeling van de moderne architectuur.
 

meer weten 
Villa in de stijl van de Nieuwe Zakelijkheid waarbij de ordening van de hoofdvertrekken en overige ruimten functioneel is bepaald door de architect. Het lage tentdak is een compromis dat de architect met de Schoonheidscommissie moest sluiten. De gevels zijn ( strijdig aan de theorieen van de Nieuwe Zakelijkheid ) gepleisterd.
Opname is gemaakt in de loop van 2007/ 2008 voor de VOM-reeks
Opname is gemaakt in de loop van 2007/ 2008 voor de VOM-reeks