Berkenbosch Blokstraat 3 t/m 7, 11 t/m17 Neptunusstraat 140 t/m 154, Tweede Messstraat 112

toon op de kaart
 • Status
  Rijksmonument
 • Architect
  Kropholler, A.J.
 • Monument nr.
  459803
 • Bouwstijl
  Delftse School
 • Wijk
  Scheveningen
 • Bouwjaar
  1917-1925
Registerblad 

Omschrijving.
Onderdeel van een bouwblok uit 1917-1925 aan de Berkenbosch Blokstraat bestaande uit drie woningen (Berkenbosch Blokstraat 3,5,7) op rechthoekige plattegrond. De panden zijn in baksteen opgetrokken en tellen elk drie woonlagen met een zolderverdieping tussen twee puntgevels onder een met pannen gedekt zadeldak. Houten zesruits schuifvensters behoren tot de oorspronkelijke opzet. De huizen zijn elk twee vensterassen breed, hebben over een hoogte van twee bouwlagen in de rechter vensteras een driezijdige gemetselde erkeruitbouw. Op de derde verdieping boven de erker zijn balcons met deels geopende balustraden met een openslaande deur met zijdelings vensters. Naast de erkeruitbouw op de begane grond is een ingang met zijlichten en daarboven over de hoogte van twee bouwlagen een venster. Op de zolderverdieping zijn twee vensters. De bakstenen voorgevels worden verlevendigd door zandstenen bovendorpels en zandstenen hoekblokken. De achtergevels van de drie panden zijn drie vensterassen breed; de houten zesruitsvensters zijn ten dele nog oorspronkelijk. In de puntgevels van de zolderverdieping zijn twee vensters.

Waardering:
Onderdeel van het bouwblok van drie woonhuizen die deel uitmaken van het complex aan de Tweede Messstraat, Neptunusstraat en de Berkenbosch Blokstraat van belang als voorbeeld van bouwen in de trant van het traditionalisme. Tevens van belang binnen de ontwikkeling van het oeuvre van de architect A.J. Kropholler. Een typologische en ensemblewaarde vormt het bijzondere gegeven van woonhuizen en kerk in een totaalontwerp. Een toegevoegde waarde is de belangrijke stedebouwkundige situering aan de Berkenbosch Blokstraat.
 

Omschrijving.
Onderdeel van een bouwblok uit 1917-1925 (Berkenbosch Blokstraat 11 t/m 17, Neptunusstraat 140 t/m 154 en 2e Messstraat 112) bestaande uit twaalf woningen, waarvan een winkel-woonhuis op de hoek Berkenbosch Blokstraat en de Tweede Messstraat, op rechthoekige plattegronden. De panden nrs. 11; 13; 15 en 17 aan de Berkenbosch Blokstraat en de nrs. 144; 146; 148; 150; 152 en 154 aan de Neptunusstraat tellen drie bouwlagen en een zolderverdieping onder een met dakpannen gedekt zadeldak. De bakstenen puntgevels zijn twee vensterassen breed en hebben over een hoogte van twee bouwlagen hetzij in de rechter- of linkeras een driezijdige bakstenen erkeruitbouw. Op de derde verdieping boven de erker zijn balcons met deels geopende balustraden met openslaande deuren en zijdelings vensters. Naast de erkeruitbouw op de begane grond is een ingang met zijlichten en daarboven over een hoogte van twee bouwlagen vensters. Op de zolderverdieping in de puntgevel zijn twee vensters. In de houten vensters zijn nog ten dele de oorspronkelijke twee, drie, zes en achtruitsramen aanwezig. De achtergevels van de panden zijn drie vensterassen breed; de houten zesruitsvensters zijn ten dele nog oorspronkelijk. Op de zolderverdieping zijn twee vensters geplaatst. Het hoekpand aan de Neptunusstraat no. 140 en 142 en de Tweede Messstraat 112 is een winkel-woonhuis. Het telt drie bouwlagen en heeft een met pannen gedekt zadeldak tussen twee puntgevels. De gevel aan de Neptunusstraat heeft op de begane grond een grote winkelruit. Op de eerste en tweede verdieping is de gevel drie vensterassen breed; op de zolderverdieping zijn twee vensters naast elkaar geplaatst.Op de hoek is de ingang naar de winkel; op de eerste verdieping erboven een venster. De zijgevel in de Tweede Messstraat heeft op de begane grond een grote winkelruit en is op de eerste en tweede verdieping twee vensterassen breed. Het pand in de Tweede Messstraat, dat verbonden is met het winkel-woonhuis, telt twee bouwlagen en wordt met een plat dak gedekt. Naast de ingang is een groot venster; op de eerste verdieping eveneens. Voorts kleine vensters die een trappenhuis verlichten. Opvallend aan het winkel-woonhuis is het veelvuldig gebruik van natuursteen. De vensters van het winkel-woonhuis en het belendende pand in de Tweede Messstraat zijn alle vervangen door aluminium.

Waardering.
Onderdeel van een bouwblok van twaalf woonhuizen die deel uitmaken van het complex aan de Tweede Messstraat, Neptunusstraat en de Berkenbosch Blokstraat van belang als voorbeeld van bouwen in de trant van het traditionalisme. Tevens van belang binnen de ontwikkeling van het oeuvre van de architect A.J. Kropholler. Een typologische en ensemblewaarde vormt het bijzondere gegeven van woonhuizen en kerk in een totaalontwerp. Een toegevoegde waarde is de belangrijke stedebouwkundige situering aan de Berkenbosch Blokstraat.