Beschermde Stadsgezichten

Den Haag Beschermd Stadsgezichten Image Map Gemeentelijk Beschermd Stadsgezicht Meer en Bos Gemeentelijk Beschermd Stadsgezicht Vogelwijk Rijks Beschermd Stadsgezicht Statenkwartier Rijks Beschermd Stadsgezicht Scheveningse Bosjes Rijks Beschermd Stadsgezicht Westbroekpark / Belgisch Park Gemeentelijk Beschermd Stadsgezicht Scheveningen Rijks Beschermd Stadsgezicht Duinoord Gemeentelijk Beschermd Stadsgezicht Segbroeklaan Rijks Beschermd Stadsgezicht Zorgvliet Rijks Beschermd Stadsgezicht Archipelbuurt Rijks Beschermd Stadsgezicht Benoordenhout Gemeentelijk Beschermd Stadsgezicht Valkenboskwartier Gemeentelijk Beschermd Stadsgezicht Regentessekwartier Rijks Beschermd Stadsgezicht Centrum Gemeentelijk Beschermd Stadsgezicht Zeeheldenkwartier Rijks Beschermd Stadsgezicht Haagsche Bos Rijks Beschermd Stadsgezicht Marlot Reigersbergen Gemeentelijk Beschermd Stadsgezicht Vrederust Rijks Beschermd Stadsgezicht Zuiderpark Gemeentelijk Beschermd Stadsgezicht Laakkwartier Gemeentelijk Beschermd Stadsgezicht Stationsbuurt

Van de beschermde stadsgezichten zijn de begrenzingskaarten, aanwijzingsbesluiten en de daarbij behorende toelichtingen te raadplegen.

NB Op 10 februari 2022 heeft de gemeenteraad het besluit tot aanwijzing als gemeentelijk beschermd stadsgezicht van de Drevenbuurt ingetrokken. Op 9 februari 2023 heeft de raad van de gemeente Den Haag besloten het intrekkingsbesluit aan te passen en de aanwijzing van De Dreven tot beschermd stadsgezicht pas in te trekken als er een nieuw planologisch kader voor De Dreven, te weten een nieuw bestemmingsplan dan wel een omgevingsplan na inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet, in werking is getreden en de aanwijzing mitsdien te laten vervallen in het gemeentelijk monumentenregister.

 

 

 

 

Voor de lijst met adressen in beschermde stadsgezichten kunt u hier klikken .

Let op: aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Het document wordt niet meer bijgewerkt.