Blankenburgstraat, 2e van 93-95-97

toon op de kaart
 • Status
  Gemeentelijk Monument
 • Bouwstijl
  Overgangsarchitectuur
 • Wijk
  Duinoord
 • Bouwjaar
  1902
Registerblad 

Winkel-woonhuis uit het begin van de twintigste eeuw in de voor die periode kenmerkende Overgangsstijl met enkele Art Nouveau-trekken. Het pand omvat drie bouwlagen met een kapverdieping in het om- lopende, met een geprofileerde houten lijst afgesloten schilddak dat met pannen is gedekt. De breedte bedraagt vier vensterassen. De symmetrisch opgezette lijstgevel is bekleed met gele verblendsteen, afgewisseld door banden van blauwe steen. De beide middelste assen zijn hoger opgetrokken door de gootlijst heen en zijn in de kap als brede dakkapel met twee maal drie smalle vensters uitgebouwd. De gevel bezit op de eerste verdieping twee trapeziumvormige houten erkers op ijzeren steunen. De vensters bezaten oorspronkelijk in de eerste verdieping drieruits en in de tweede verdieping achtruits bovenlichten waarvan er enkele zijn bewaard gebleven. De onderpui omvat rechts en links een portiek waarin de authentieke deuren met panelen en bovenlichten in eenvoudige Art Nouveauvormen van hout. De winkelruit wordt geflankeerd door gietijzeren zuiltjes met cannelures. De puibalk wordt aan weerszijden gedragen door gebeeldhouwde consoles in Art Nouveau-stijl. Tegen de vrijstaande rechter zijgevel is een grote geschilderde muurreclame aangebracht, daterend uit de jaren 1922-1924 en geconserveerd in 1992. Op een oranje fond is de tekst in witte "Elsevier" letters uitgevoerd, die door het gebruik van schaduwwerking de suggestie wekken in relief te zijn aange bracht. De tekst luidt: 'Sweelinck-magazijn B. Oostveen Comestibles telefoon M 534.

Pand van algemeen belang voor de gemeente Den Haag wegens de architectuurhistorische waarde als goed bewaard gebleven voorbeeld van een woon-winkelhuis uit de periode kort na 1900 met enkele stijl- kenmerken van de Art Nouveau. De geschilderde muurreclame is van belang uit een oogpunt van sociaal-economische geschiedenis als herinnering aan een firma die onder meer handelde in koloniale waren en als zodanig karakteristiek was voor de wijk Duinoord waar veel Indische Nederlanders woonden.

meer weten 
Muurreclame met de tekst "Sweelinck-magazijn B. Oostveen Comestibles telefoon M534" op oranje fond en witte Elsevier letters. Het telefoonnummer M534 van deze reclame heeft tot 15 juni 1924 bestaan. De M stond voor telefooncentrale Marnix. Op 15-6-1924 werden de letters afgeschaft en gingen alle Haagse telefoonnummers uit 5 cijfers bestaan (op 1-1-1931 werden het er 6). Het Sweelinck Magazijn kreeg toen nummer 30534.
detail entree nrs. 93/95
detail entree nr. 97
muurreclame