Bleijenburg 38

Hogere Burger School

toon op de kaart
 • Status
  Rijksmonument
 • Architect
  Gemeente Werken 's-Gravenhage Reinders, B. Waeyen Pieterszen, W.C.Van der
 • Monument nr.
  459704
 • Bouwstijl
  Eclecticisme
 • Wijk
  Centrum
 • Bouwjaar
  1873-1874
Registerblad 

Inleiding
Door een ruim voorplein van de straat gescheiden schoolgebouw, naar ontwerp van B. Reinders, later adjunct-directeur van Gemeentewerken, gebouwd in 1873-1874 in eclectische, op de Venetiaanse renaissance geïnspireerde, stijl. Vanaf 1874 huisvestte dit gebouw de "Eerste Gemeentelijke Hoogere Burger School met vijfjarige cursus", die in 1865 was opgericht.

Omschrijving
Rechthoekig gebouw van drie bouwlagen, ter breedte van drie brede vensterassen. De rijk gedetailleerde voorgevel is gecementeerd en bezit in natuursteen gebeeldhouwde decoratieve details. De gevel wordt verticaal geleed door verdiepte pilasters per verdieping en bezit tussen de verdiepingen krachtig geprofileerde lijsten. De pilasters van parterre en eerste verdieping dragen met eierlijsten versierde kapitelen. De pilasters op de eerste verdieping bezitten bovendien gebeeldhouwde festoenen tegen de basementen. De rondboogvensters, in parterre en eerste verdieping één per travee en in de bovenste verdieping paarsgewijs gekoppeld, vertonen geprofileerde bogen met sluitstenen, opgaande van pilasters. In de boogzwikken van de vensters in parterre en eerste verdieping zijn gebeeldhouwde vullingen aangebracht. De attiek boven de fors geprofileerde kroonlijst bezit boven het middendeel een gebogen fronton waarin een door gebeeldhouwde acanthusranken omgeven wapenschild met kroon. Op het fronton en op de hoeken van de attiek staan siervazen met onder andere maskerkoppen. De dubbele voordeur is versierd met panelen en bezit in het boogveld een bovenlicht. Het voorplein wordt van de straat gescheiden door een ijzeren hekwerk op hardstenen plint en met in natuursteen gebosseerde hekpijlers. Het interieur omvat een driebeukige vestibule met gemetselde graatgewelven op zware, bakstenen pijlers. Deze geeft toegang tot de grote hal met pijlers op hardstenen basementen en palmetkapitelen. Tegen de gepleisterde wanden bevinden zich pilasters. De hal wordt overdekt door een cassettenplafond. De vloer bestaat uit hardstenen tegels. Het trappenhuis links bezit pilasters tegen de wanden, getoogde vensters en nissen en een plafond met ovaal middenstuk. Langs de trap een houten balusterleuning. De bovenhal vertoont dezelfde vormgeving als de benedenhal.

Waardering
Het voormalige schoolgebouw met ijzeren hekwerk is cultuurhistorisch van belang vanwege zijn oorspronkelijke functie als "Eerste Gemeentelijke Hoogere Burger School" en wegens de architectuurhistorische waarde als representatief voorbeeld van op de Venetiaanse renaissance geënte eclectische bouwtrant. Hoofdvorm, detaillering en materiaalgebruik zijn gaaf.

NB. De omvangrijke uitbreidingen aan de achterzijde, daterend uit 1912 en 1950, zijn niet in de bescherming begrepen.