Zeezwaluwhof 2 t/m 24

Zeezwaluwhof

toon op de kaart
 • Status
  Rijksmonument
 • Architect
  Albers, G. Greve, W.
 • Monument nr.
  488303
 • Wijk
  Duindorp
 • Bouwjaar
  1916-1917
Registerblad 

Inleiding
Complex gemeentelijke woningwetwoningen uit 1914-1916, gebouwd door de architecten W. Greve en G. Albers in een traditionele bouwstijl. Het complex bestaat uit twee onderdelen; een binnenring en een buitenring woningen. Samen met de Pluvierhof en de Meeuwenhof vormt het complex één van de vroegste gemeentelijke woningwetwoningen in Den Haag.
In 1979-1981 is het complex ingrijpend gerenoveerd, waarbij de oorspronkelijke deuren, vensters en dakkapellen werden vervangen, en een dekking van betonpannen werd aangebracht.

De vensters kregen aluminium kozijnen. De langs de zuid-westzijde gelegen school aan de kant van de Meeuwenstraat werd gesloopt en vervangen door woningen.
De oorspronkelijke groenaanleg is niet bewaard gebleven. De huidige aanleg dateert uit de periode van de renovatie.

N.B. De nieuwbouwwoningen aan de Meeuwenstraat 2 t/m 12 en aan de Zeezwaluwhof 23 t/m 29 en 26 t/m 32 vallen niet onder de bescherming.

Omschrijving
Het complex bestaat uit een rond een middenplantsoen gesitueerde binnenring van eengezinswoningen en een buitenring met beneden- en bovenwoningen. Eén zijde van de oorspronkelijke bebouwing aan de kant van de Meeuwenstraat is vervangen door nieuwbouw.
De woningen zijn sober uitgevoerd en opgetrokken in schoon metselwerk. Aan de achterzijde bezitten zij tuinen die door stenen muurtjes en een middenpad van elkaar gescheiden zijn. De binnenhof is door middel van een aantal poortdoorgangen vanaf de straatzijde ontsloten. De poortdoorgangen van de binnenring en de hoekpaviljoens zijn iets hoger opgetrokken en hebben zelfstandige kappen.
De keuze van een hof was een stedebouwkundig middel om kwaliteit in de volkswoningbouw te brengen. De poortgebouwen geven aan het geheel een gemeenschapszin bevorderende beslotenheid. De opbouw van het complex refereert tevens aan de ideeën van de Tuinstadbeweging.

Waardering
Complex woningwetwoningen van sociaal-historisch waarde als een van de vroegste complexen gemeentelijke woningwetwoningen in Den Haag. Typologische en stedebouwkundige waarde ontleent het complex aan haar opbouw met binnen- en buitenring, waaraan de gedachte van een gemeenschapszin bevorderende beslotenheid ten grondslag ligt. Tezamen met de complexen Pluvierhof en Meeuwenhof heeft het tevens ensemblewaarde. Een toegevoegde waarde vormt de markante situering van het complex aan de rand van de wijk Duindorp.