Bescherming oorlogsverleden voormalig vliegveld Ockenburgh

Op verzoek van de Stichting Herdenking Militaire Erehof ’s Gravenhage heeft het college van Burgemeester en Wethouders van Den Haag het pand Wijndaelerweg 5,7 en 9 in Ockenburgh aangewezen tot gemeentelijk monument .

Op 10 mei vindt er op diverse plaatsen in Den Haag een herdenking plaats van de aanval van de Duitsers op 10 mei 1940 op de vliegvelden in en rond Den Haag. De Duitse operatie Fall Gelb startte in de vroege ochtend van 10 mei 1940. Deze operatie had onder andere tot doel de vliegvelden, Vliegbasis Valkenburg, Vliegbasis Ypenburg en Ockenburgh aan te vallen en te bezetten, daarnaast zouden, op de eerste gevechtsdag, meerdere troepen ingevlogen moeten worden. Hierna was de opdracht om vanaf de vliegvelden Valkenburg, Ypenburg en Ockenburgh uit te breken en vanaf drie kanten op te rukken naar Den Haag om de Koninklijke familie, het kabinet en militaire leiding gevangen te nemen om zo capitulatie af te dwingen. De strijd die toen gevoerd is door de Grenadiers en Jagers en de leden van het 22ste depot Compagnie vertegenwoordigt een belangrijke episode in de geschiedenis van Den Haag. Op en rond het vliegveld Ockenburgh werd hevig gevochten. Na aanvankelijk te zijn terug gedrongen door de veel beter bewapende Duitsers, heeft de artillerie die bij Poeldijk was opgesteld, uiteindelijk de Duitsers van Ockenburgh verjaagd. Het 1e Bataljon Grenadiers heroverde Ockenburgh uiteindelijk. Zij namen ongeveer 160 manschappen gevangen.

Het pand Wijndaelerweg 5, 7 en 9 is het enige dat ons herinnert aan het vliegveld Ockenburgh. Het gebouw is in 1936 gebouwd als portierswoning voor het enige jaren daarvoor aangelegde Sportpark. Echter in 1938 ontstond er mede door een verwachte uitbreiding van de luchtvloot de behoefte aan meer vliegvelden. Als gevolg hiervan werden er over geheel Nederland verspreid zogenaamde hulpvliegvelden aangelegd. Zo ook kwam vliegveld Ockenburgh tot stand. Op 13 november 1939 was het vliegveld een feit en kon gereed gemaakt worden. De reden waarom gekozen is voor Ockenburgh als vliegveld, is niet duidelijk. Wellicht door het vliegfeest van 1919. Of was er een extra vliegveld rond Den Haag nodig. Het vliegveld had één baan van c.a. 600 bij 200 meter en was omgeven door een sloot, die in het midden van de zuidoostelijke zijde was onderbroken. Hier bevond zich het wachtlokaal en de ingang tot het vliegveld. Deze toegangsweg heet nu Wijndaelerweg. Naast het wachtlokaal bevonden zich nog een viertal andere loodsen op het terrein. Al deze loodsen zijn in de loop van de tijd verloren gegaan. Na de oorlog is dit enig overgebleven gebouw, waar de historie van de Tweede Wereld Oorlog nog voelbaar is, weer in gebruik genomen voor en door de sport. Echter wij moeten nu en in de toekomst niet vergeten, dat velen hun leven gelaten hebben in de strijd tegen de Duitse overmacht. In heroïsche gevechten hebben zij de Duitsers de eerste nederlaag toegebracht. Waardoor de vijand zijn plan tot verovering en gevangen neming van de Koningin en het kabinet niet konden uitvoeren. Die geschiedkundige herinnering is de reden waarom het gebouw Wijndaelerweg 5, 7 en 9 in Ockenburgh tot gemeentelijk monument is verklaard