De Haagse Kaart

De Haagse Kaart op de pc

www.haagsekaart.nl is online! De Haagse Kaart is een website waar de groei van Den Haag door de eeuwen heen zichtbaar is gemaakt. Bezoekers krijgen inzicht in 6000 jaar Haagse geschiedenis door te klikken op verschillende tijdvakken of thema’s.

De Haagse Kaart is het resultaat van een samenwerkingsverband tussen het Haags Historisch Museum, het gemeentearchief en de afdelingen monumentenzorg en archeologie van de gemeente. De bezoeker kan voor het eerst de complete ‘Collectie Den Haag’ inzien. Zo is het nu bijvoorbeeld mogelijk om een pand in de stad in verbinding te brengen met een schilderij uit de museumcollectie en een document in het gemeentearchief.

De informatie op de website zal geregeld worden aangevuld op basis van nieuwe inzichten en ontwikkelingen in de collecties.