Erfgoeddag Binckhorst zaterdag 12 oktober 2013

Autopalace op de Binckhorst

In november 2012 verscheen in de gemeentelijke VOM-reeks de publicatie ‘De Binckhorst, bedrijventerrein in beweging. Voorgeschiedenis en ontwikkeling van het grootste Haagse industriegebied’. In dit boek werd  voor het eerst de schijnwerper gericht op het monumentale erfgoed in de Binckhorst.

Op de Erfgoeddag Binckhorst op zaterdag 12 oktober zullen dit erfgoed en de bedrijvigheid in de Binckhorst centraal staan. Tussen 11.00 en 17.00 uur zal een groot aantal erfgoedlocaties te bezoeken zijn en zullen diverse bedrijven hun deuren open zetten.

Rond zeven ‘ankerpunten’, waar de geschiedenis in kleine tentoonstellingen zal worden toegelicht, wordt een route uitgezet, die ook via een app beschikbaar komt. ‘Onderweg’ zullen diverse locaties te bezoeken zijn. De route van zo’n 8 km is het best fietsend af te leggen. Rondtrekkend en -fietsend komt de geschiedenis van het industrieterrein de Binckhorst tot leven en ontdekt de nieuwsgierige erfgoedtoerist de geheimen van het gebied. De route leidt langs de havens, het kasteel en uiteraard de historische fabrieken. De begraafplaats St. Barbara zal niet ontbreken. Vanzelfsprekend komt de nieuwe, creatieve industrie in beeld, maar ook de vele andere bedrijven, die de Binckhorst nog steeds bevolken en het gebied haar dynamische karakter geven, staan op de route.

Op verschillende locaties zullen rondleidingen met een toelichting worden gegeven. Op de dag zal ook het project MijnDenHaag* Binckhorst door het Haags Historisch Museum worden gelanceerd.

De Erfgoeddag is een samenwerkingsproject van de gemeente Den Haag (afd. Monumentenzorg en Welstand), het Haags Historisch Museum en de Stichting Haags Industrieel Erfgoed.

Wanneer: zaterdag 12 oktober 2013 tussen 11.00 en 17.00 uur

Waar: Van Trekvlietplein tot Binckhorstbrug en van Bink36 tot Cabfab

De Erfgoeddag maakt deel uit van het I’M Binck Festival, dat wordt gehouden in de periode 2 oktober t/m 2 november 2013. Voor meer informatie en het programma tijdens dit festival zie: www.imbinck.nl