Haagse Wederopbouw genomineerd

Minister Bussemaker overhandigde maandag 18 maart de lijst van 89 potentiële, nieuwe rijksmonumenten uit de wederopbouwperiode voor advies aan de Raad van Cultuur. De potentiele monumenten zijn voorbeelden van de veelzijdige geschiedenis, cultuur, architectuur en kunst van vroeg-naoorlogs Nederland. In 2007 zijn een honderdtal rijksmonumenten aangewezen uit de eerste helft van de wederopbouwperiode, 1940-1958. Nu is de periode 1959-1965 aan de beurt. Uit het grote bouwvolume in die periode (2,5 miljoen bouwwerken) is uiteindelijk een zeer beperkte nationale topselectie gemaakt. Den Haag is hier met zes bouwwerken rijkelijk vertegenwoordigd. Naar verwachting zal minister Bussemaker dit najaar de definitieve lijst bekend maken na het advies van de Raad voor Cultuur.

De Haagse nominaties zijn:
  - Amerikaanse Ambassade (Lange Voorhout)
  - Tweede Visafslag (Visafslagweg)
  - Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (Bezuidenhoutseweg/Prins Clauslaan)
  - Christus Triumfatorkerk (Laan van Nieuw Oost-Indië
  - American Protestant Church (Esther de Boer van Rijklaan)
  - Ambachtsschool Sint Paulus (Meppelweg)

 

Voor de Amerikaanse Ambassade, het Ministerie aan de Bezuidenhoutseweg en de American Protestant Church betekent dit een overheveling van de gemeentelijke- naar de rijksmonumentenlijst.