Toolkit Energieduurzaamheid en historische bebouwing

In de gemeente Den Haag worden steeds meer energiebesparende maatregelen toegepast in de historische wijken. Deze maatregelen kunnen ten koste gaan van het historische karakter van de stad en van de monumenten. Het is echter niet zo dat er niets mogelijk is. De vraag naar praktische informatie over verantwoorde energieduurzame maatregelen voor monumentale, historische bebouwing is groot. Hoewel het doorvoeren van verantwoorde energieduurzame maatregelen in historische gebouwen maatwerk is, is de problematiek overwegend vergelijkbaar waardoor in algemene zin oplossingsrichtingen zijn aan te geven. Het bureau O.O.M. (Onderzoek en Ontwikkeling Monumenten) heeft in opdracht van een aantal gemeenten waaronder Den Haag een Toolkit ontwikkelt met oplossingsrichtingen die inzicht geven in de situatieproblematiek en de mogelijke maatregelen voor historische gebouwen. De Toolkit fungeert als een praktisch pakket van verantwoorde energieduurzame oplossingen voor historische gebouwen die als leidraad kunnen gelden voor zowel kleinschalige initiatieven van particulieren als renovatie- en restauratieprojecten.

Hier vindt u de integrale tekst van de toolkit: Richtlijnen en uitgangspunten.

Nota Bene: Eind 2013 zijn er gebruiksvriendelijke webpagina's beschikbaar met een handig kliksysteem naar de verschillende onderdelen, zodat niet het gehele document hoeft worden doorzocht.