Europees Erfgoedlabel voor het Vredespaleis

Op dinsdag 8 april heeft het Vredespaleis in Brussel het Europees Erfgoed Label ontvangen.

De Europese Commissie heeft het Vredespaleis aangewezen als belangrijke plaats van herinnering voor Europa. Geworteld in de geschiedenis en tradities van Europa, ontstond het Vredespaleis uit de wens om internationale conflictenop te lossen met behulp van het recht. Het Vredespaleis is de belichaming van de waarden van vrede en gerechtigheid. De internationale gerechtshoven in het Vredespaleis geven dagelijks vorm en inhoud aan deze leidende gedachte. In de afgelopen 100 jaar is het Vredespaleis een wereldwijd symbool van vrede en recht geworden. In een wereld waarin gewapend geweld nog steeds aan de orde van de dag, is het van belang om aan eenieder onder de aandacht te brengen dat conflicten ook vreedzaam kunnen worden opgelost.

Het Vredespaleis wordt door mensen over de hele wereld bezocht: van staatshoofden tot pacifisten, van toeristen tot demonstranten en vredesactivisten. In het Visitors Centre van het Vredespaleis worden bezoekers in hun eigen taal door middel van een multimediatentoonstelling geïnformeerd over het Vredespaleis. Ook kunnen bezoekers deelnemen aan een rondleiding door het Vredespaleis zelf. Bovendien heeft het Vredespaleis educatieve activiteiten ontwikkeld om jongeren te prikkelen en na te denken over vrede en rechtvaardigheid.
Met de toekenning van het Europese Erfgoed Label wordt opnieuw bevestigd dat dit prachitige gebouw belangrijke resultaat is van het Europese vredesdenken en inmiddels wereldwijd beschouwd wordt als hét symbool van Vrede en Recht.