Gemeente adviseert de minister over wederopbouwmonumenten

American Protestant Church

Op 11 maart 2014 heeft het Haagse college de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geadviseerd vier bouwwerken uit de wederopbouw aan te wijzen als rijksmonument. 

Het zijn de:
American Protestant Church (Esther de Boer-Van Rijklaan 20) 
Christus Triomfatorkerk (Juliana van Stolberglaan 154)
Vm. ministerie van landbouw (Bezuidenhoutseg 73 e.a.)
Vm. R.K. Technische School St. Paulus ( Meppelweg 339 e.a.)
 
De toekomstige rijksmonumenten zijn op deze website op te vragen.