Nieuw monumentenbord

Het eerste monumentenbord bij de Ridderzaal

Minister Jet Bussemaker heeft op 11 september bij de Ridderzaal het eerste, nieuwe Rijksmonumentenbord onthuld.

 

Nederland telt ongeveer 60.000 rijksmonumenten. Verreweg de meeste zijn niet als zodanig herkenbaar. Verschillende gemeenten en eigenaren van rijksmonumenten hebben de afgelopen jaren laten weten dat zij de gebouwen beter zichtbaar willen maken voor publiek. Om aan deze vraag tegemoet te komen heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed het Rijksmonumentenbord ontwikkeld. Dit bordje markeert voor iedereen zichtbaar de rijksmonumenten van Nederland. Voor de introductie, levering en productie van de nieuwe monumentenborden werkt de Rijksdienst samen met de ANWB.

Het Rijksmonumentenbordje maakt tegelijkertijd een einde aan de verwarring die soms ontstaat over het 'blauwwitte' schildje (Blue Shield). Ten onrechte wordt vaak gedacht dat dit schildje aangeeft dat een gebouw een rijksmonument is. Blue Shield is in het leven geroepen tijdens de Haagse Conventie in 1954 en heeft als doel om cultureel erfgoed in tijden van oorlog en militaire bezetting te beschermen.

Het nieuwe bordje voor rijksmonumenten krijgt ook een variant voor gemeentelijke monumenten.
Eigenaren van rijksmonumenten kunnen het bord aanschaffen via www.anwb.nl/monumentenbord.