Uitreiking Gouden Sleutelstuk 2014

Viering van het 40-jarig bestaan van Stichting Monumentenfonds Den Haag en Omgeving op zaterdag 29 november 2014 met de uitreiking van het 'Gouden Sleutelstuk'

Op 29 november vond in het Hoofts hofje de uitreiking plaats van het 'Gouden Sleutelstuk' door Joris Wijsmuller, wethouder Monumentenzorg. Het Gouden Sleutelstuk is een prijs die beschikbaar is gesteld door de Stichting Monumentenfonds Den Haag en Omgeving ter gelegenheid van de viering van het 40-jarig bestaan. Het is gebruikelijk dat de stichting bij de viering van een lustrum een prijs toekent aan een persoon of instelling die naar de mening van het bestuur in de achterliggende periode een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de instandhouding van het monumentale erfgoed in Den Haag. Aan de prijs is een geldbedrag verbonden van € 2.500,-.

Na overleg met de Afdeling Monumentenzorg en Welstand van de gemeente heeft het bestuur van het Monumentenfonds besloten het 'Gouden Sleutelstuk' toe te kennen aan Stichting Het Hooftshofje vanwege het succesvol afronden van het dakisolatieproject in het fraaie hofje aan de Assendelftstraat alhier, waarmee de leefbaarheid van de woningen aanmerkelijk is verbeterd. Restauratie-architect Evert Jan Nusselder hield een inspirerend betoog over de juiste toepassing van duurzaamheidsmatregelen en hoe deze bij het hofje deskundig zijn toegepast. Voor de jury was dit een belangrijk argument om de prijs toe te kennen en voorzitter Rob Gallas overhandigde de cheque van € 2.500,- aan de regent van het Hooftshofje, Ferdinand van Notten.

Uitreiking Gouden Sleutelstuk uit handen van wethouder Joris Wijsmuller aan de regent van het Hooftshofje, Ferdinand van Notten