Aanvragen instandhoudingssubsidie 2015

Eigenaren van rijksmonumenten die niet primair bestemd zijn voor bewoning, kunnen van 1 februari tot en met 31 maart 2015 instandhoudingssubsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Er is dit jaar in totaal 50,5 miljoen euro beschikbaar. Daarvan is 44,7 miljoen euro bestemd voor gebouwde monumenten, 5 miljoen euro voor groene monumenten zoals parken en tuinen en 800 duizend euro voor archeologische monumenten. Met het geld helpt het Rijk eigenaren hun rijksmonument planmatig te onderhouden. Regelmatig uitvoeren van sober en doelmatig onderhoud voorkomt dure restauraties. Het bedrag per rijksmonument wordt bepaald op basis van een onderhoudsplan voor een periode van zes jaar.

Vredeskapel in de Malakkastraat

 

Online aanvragen

De nieuwe online module maakt het aanvragen van subsidie eenvoudiger. De monumenteigenaar wordt stapsgewijs door de aanvraag heen geholpen met informatie op maat. Alle door de Rijksdienst gevraagde informatie kan in één keer digitaal worden verzonden. Medewerkers van de InfoDesk kunnen zo nodig helpen bij het invullen van de online aanvraag: 033-421 7 456 of info@cultureelerfgoed.nl. Vanaf 1 februari kunt u de aanvraag verzenden.
Op 31 augustus 2015 zal bekend zijn welke subsidieverzoeken gehonoreerd worden.

Alle informatie over de subsidieregeling is te vinden op http://www.monumenten.nl/kennisbank/financiering/rijksmonumenten/brim/brim-2013, de gezamenlijke website van het Nationaal Restauratiefonds en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Daar vindt u ook de financieringscheck, waarmee u kunt nagaan of u in aanmerking komt voor subsidie of een lening.