Atlantikwall en de Koude Oorlog

De luchtwachttoren aan het Zwarte Pad in Scheveningen

De Atlantikwall is een blijvende herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Wat veel mensen niet weten is dat veel Atlantikwall-objecten tijdens de Koude Oorlog werden hergebruikt voor de verdediging van ons land tegen de nieuwe vijand: de Sovjet Unie. Zowel Defensie, de NAVO als de Bescherming Bevolking maakten dankbaar gebruik van de solide Duitse bunkers. Hiermee kreeg de Atlantikwall een extra betekenislaag. In het kader van de erfgoedlijn Atlantikwall van de provincie Zuid-Holland inventariseerde Stichting Dorp, Stad en Land het erfgoed van de Koude Oorlog op en nabij de Atlantikwall in Zuid-Holland. Het resultaat van deze inventarisatie is via de digitale kaart op www.atlantikwall-zh.nl te bekijken. Naast deze digitale kaart heeft DSL ook een rapport uitgebracht. Dit rapport bevat onder andere een gedetailleerde beschrijving van alle objecten, ook die in Den Haag. U kunt het rapport via deze link downloaden.

In de invenatisatie is onder meer de luchtwachttoren uit 1953 aan het Zwarte Pad op Scheveningen (foto boven) opgenomen, inmiddels een gemeentelijke monument.