Financieringsmogelijkheden gemeentelijke monumenten

​Als u een gemeentelijk monument gaat restaureren, komt u misschien in aanmerking voor een Cultuurfonds-hypotheek. Een andere mogelijkheid is de annuïteitenlening van Nationaal Restauratiefonds.

Cultuurfonds-hypotheek aanvragen
De Cultuurfonds-hypotheek is een lening met een lagere rente dan de marktrente (4,5% onder de marktrente met een minimum van 1,5%), voor gemeentelijke monumenten. De hoogte van de Cultuurfonds-hypotheek wordt bepaald aan de hand van de door de gemeente vastgestelde subsidiabele kosten. De lening bedraagt minimaal 10.000 euro en maximaal 100.000 euro. Voorwaarde is dat u eigenaar bent van een gemeentelijk monument of door de gemeente aangewezen als beeldbepalend pand (in een beschermd stads- of dorpsgezicht) en nog niet begonnen bent met uw restauratiewerkzaamheden.
 
 
 
Komt u niet in aanmerking voor een Cultuurfonds-hypotheek? .
 
Annuïteitenlening of aanvullende financiering
Is de Cultuurfonds-hypotheek geen optie voor u of wilt u bijvoorbeeld een nieuwe badkamer of keuken financieren? Dan helpt Nationaal Restauratiefonds u graag met een annuïteitenlening. Dit is een lening met een marktconforme rente. U kunt de annuïteitenlening gebruiken voor zowel restauratie als andere kosten.
 

Vraag nu de Annuïteitenlening aan

of lees eerst meer over deze lening >>