Zelf zonne-energie opwekken op en rond historische gebouwen

Zonne-energie en uw mnoument

Zelf zonne-energie opwekken op en rond historische gebouwen is mogelijk. Echter, niet in alle gevallen. De wegwijzer van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gaat in op de voorwaarden waaronder zonne-energie mogelijk is, zowel vanuit cultuurhistorisch als technisch oogpunt. Ook komen de verschillende vormen van zonne-energie aan bod en gaat de wegwijzer in op aspecten als kosten, onderhoud, veiligheid en de mogelijke alternatieven. Tot slot worden eigenaren en huurders geinformeerd over waar ze terecht kunnen voor advies en de vergunning.

Mogelijkheden en aanpak
De belangstelling voor zonne-energie groeit, ook onder eigenaren en huurders van monumenten en panden in beschermde gezichten. Of zonne-energie hier mogelijk is, hangt af van de locatie, het type zonne-energiesysteem, de plaatsing en inpassing in de omgeving en de technische uitvoering. Deze publicatie zet alle aspecten op een rijtje; het maakt duidelijk wat er wel en niet kan met zonne-energie. De gemeente speelt daarbij een belangrijke rol: van de eerste ideeën tot de vergunning en plaatsing. De gemeente kan aangeven wat er cultuurhistorisch waardevol is aan een monument of beschermd gezicht en ook schetst zij wat het gemeentelijke erfgoedbeleid toestaat.
 

Voor wie?
Deze publicatie is voor particuliere eigenaren en huurders van monumenten en van panden in een beschermd stads- of dorpsgezicht.

Download de  wegwijzer hier.