Oude deeltjes in de VOM-reeks digitaal beschikbaar

Er zijn weer zeven oude deeltjes uit de VOM-reeks toegevoegd onder het tabblad Publicaties. Ze zijn hier gratis digitaal opvraagbaar.
 
Het Nobelhuis  (Een archeologisch en bouwhistorisch onderzoek)  1984 nummer 2
Gebouw Mercurius    (De restauratie en verbouwing van Noordeinde 42)  1985 nummer 4
Riviervismarkt 3 en 4  (Een restauratie in het hart van Den Haag)  1988 nummer 2
De Laakmolen    (De restauratie en nieuwbouw van de Laakmolen te 's-Gravenhage)  1988 nummer 3
Het CJMV-gebouw  (De restauratie van Prinsegracht 4 te 's-Gravenhage) 1987 nummer 2
De Rusthof    (De restauratie van Parkstraat 41-61)  1987 nummer 4
Grote of St.-Jacobskerk (De restauratie en aanpassing van de Grote Kerk te 's-Gravenhage)  1987 nummer 5