Buitenlandse belangstelling voor de Atlantikwall in Den Haag

In Der Spiegel van mei kunt u een artikel lezen over de Atlantikwall:

Artikel in Der Spiegel.