Ockenburgh wint stimuleringsprijs Herbestemming Zuid-Holland

prijsuitreiking herbestemmingsprijs

 

Op maandag 22 mei heeft Rik Janssen, gedeputeerde van cultureel erfgoed, de stimuleringsprijs Herbestemming Zuid-Holland uitgereikt aan de Stichting tot behoud van de historische buitenplaats Ockenburgh (SHBO).

 

De Stimuleringsprijs Herbestemming in Zuid-Holland
De Stimuleringsprijs is een initiatief van de provincie Zuid-Holland en wordt uitgevoerd in het kader van het erfgoedbeleid en het Actieprogramma Slim Ruimtegebruik. De prijs beoogt eigenaren, beheerders, projectontwikkelaars, gemeenten, architecten en andere creatieve ondernemers te stimuleren om out-of-the-box na te denken over nieuwe bestemmingen voor rijksmonumenten in Zuid-Holland. De inzendingen zijn beoordeeld door een vakjury, bestaande uit Harm Veenenbos (Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit van provincie Zuid-Holland), Tammo Remmerswaal (restauratiearchitect), Gerben van Dijk (voorzitter landelijk herbestemmingsteam) en Johan Timmermans (ondernemer met ervaring op het gebied van herbestemming). Het beste ontwerpidee voor herbestemming wordt beloond met adviezen en ondersteuning ter waarde van € 20.000,-.

Rijksmonumentale objecten of complexen van objecten die leeg staan en nog geen nieuwe bestemming hebben konden worden voorgedragen om in aanmerking te komen voor de prijs. Het prijzengeld kan gebruikt worden bij de verdere planvorming voor en begeleiding bij de herbestemming van het complex. Denk daarbij bijvoorbeeld aan onderzoeken (bestemmingsplan, bouwhistorisch onderzoek en waardestelling, marktonderzoek, architectonisch schetsontwerp en bijeenkomsten voor het vinden van draagvlak van omwonenden). Op de website www.herbestemming-zh.nl worden alle voordrachten gepubliceerd en toegelicht.

Stichting tot behoud van de historische buitenplaats Ockenburgh

Project team Buitenplaats Ockenburgh, Studio Leon Thier en Scouting vereniging De Rimboejagers bundelden hun krachten, ideeën en energie en schreven samen ‘Plan B’. Er werd een eigentijds plan ontwikkeld om buitenplaats Ockenburgh weer toekomstbestendig te maken door samenwerking op lokaal niveau met buurtbewoners en lokale bedrijven.

De initiatiefnemers gingen aan tafel met de gemeente Den Haag over de realisatie en de mogelijkheden om dit plan samen te kunnen vormgeven. De oprichting van de Stichting tot behoud van de historische buitenplaats Ockenburgh (SHBO) was in februari van 2015 een feit. Dit leidde tot een intentie-overeenkomst in juni 2015 m.b.t. de restauratie en herbestemming van Villa Ockenburgh.

De samenwerkende partijen voor het herstel en de restauratie van Buitenplaats Ockenburgh  zijn onder andere SHBO, deelnemers van Plan B, Gemeente Den Haag, ZHL,  Provincie Zuid Holland, Fonds 1818, De Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij, Arcadis, PBC fonds, Oranje.