Europees Erfgoedjaar

Nederlands programma Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018 van start

Op vrijdag 26 januari gaat het Nederlandse programma van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed officieel van start. Dat gebeurt in Het Scheepvaartmuseum met een expertmeeting rondom het thema Creativiteit vanuit Traditie.

Europees Erfgoedjaar

Erfgoed speelt een belangrijke rol binnen het cultureel diverse Europa. Op iedere hoek van de straat kun je in alle Europese landen erfgoed vinden: het omringt ons in dorpen, steden, landschappen en zelfs onder de grond als archeologische vondsten. Het Europese Erfgoedjaar benadrukt het belang van ons cultureel erfgoed én het behoud ervan. Uiteenlopende activiteiten en evenementen nodigen zoveel mogelijk mensen uit, van alle leeftijden en achtergronden, het Europees cultureel erfgoed te ontdekken en ervan te genieten. Op die manier wordt overal in Europa zichtbaar hoe divers en internationaal onze geschiedenis is en daarmee onze samenleving van nu.

Nederlandse programma

Onder het motto Erfgoed verbindt, Europa inspireert openen in 2018 vele (erfgoed)organisaties in Nederland hun deuren met activiteiten die de verbinding met Europa zichtbaar maken. Op de website www.europeeserfgoedjaar.nl groeit de activiteitenagenda dagelijks.

Daarnaast besteden grote nationale publieksevenementen zoals Open Monumentendag, de Nationale Archeologiedagen en de Maand van de Geschiedenis royaal aandacht aan Europa in hun programmering en wordt uiteraard nauw samengewerkt met Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018.

Maandelijkse schijnwerpers

Het themajaar zet maandelijks een erfgoedthema in de schijnwerper waarin de relatie tussen Nederland en Europa specifiek tot uitdrukking komt, zoals Duurzaam Vakmanschap, Europese Routes en Religieus Verleden. Ieder schijnwerperproject bestaat uit een publieksactiviteit en een expertmeeting waarin kennisuitwisseling in Europees verband centraal staat.

In januari staat de schijnwerper op het thema ‘Creativiteit vanuit traditie’, over nieuwe vertalingen van traditionele vormen en technieken in kunst en vormgeving. Crafts Council Nederland organiseert een expertmeeting voor erfgoedprofessionals, jonge kunstenaars en vormgevers, met Maartje Brattinga (curator Nationaal Glasmuseum), Esmé Hofman (fijnscheenvlechtster), Thijs Adriaans (mode-expert, fotograaf, documentairemaker), Mina Abouzahra (ontwerper/ondernemer) en Sophie Kiesouw (sociaal ondernemer voor Makers Unite).

Naast de expertmeeting zijn er masterclasses en de expositie ‘De ambachtsman als ontdekkingsreiziger’ van 26 tot en met 28 januari in Het Scheepvaartmuseum.

Meer informatie over thema's en activiteiten, zowel voor publiek als erfgoedprofessionals, is te vinden op www.europeeserfgoedjaar.nl.

Het doel van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed is om zoveel mogelijk mensen, van alle leeftijden en achtergronden, met cultureel erfgoed in contact brengen en om te laten zien hoe internationaal en divers onze geschiedenis eigenlijk is. Cultureel erfgoed is een belangrijk onderdeel van onze Europese identiteit. Erfgoed helpt ons onze geschiedenis beter te snappen en draagt bij aan het Europa van de toekomst. Onder erfgoed verstaan we niet alleen monumentale gebouwen, maar ook archieven en collecties, mobiel en digitaal erfgoed, historische landschappen, archeologische terreinen en de verhalen en tradities die we met elkaar doorgeven.