Ockenburgh in handen van SHBO

Stichting Historische Buitenplaats Ockenburgh

De Stichting Historische Buitenplaats Ockenburgh gaat Landgoed Ockenburgh nieuw leven inblazen. De Stichting wil het monument zo duurzaam mogelijk renoveren, beheren en onderhouden. De gemeente Den Haag en de Stichting tekenen onlangs een zogenaamde uitgifteovereenkomst waarbij de Buitenplaats in handen komt van de vrijwilligers. 'Dit is voor mij nu precies dat wat wij bedoelen met Vertrouwen op Haagse Kracht.'

Dit zegt wethouder Joris Wijsmuller. De wethouder roemt de vrijwilligers om hun vasthoudendheid. 'Ze zijn al bijna tien jaar bezig omdat ze het landgoed een nieuw leven willen geven door het in eigen beheer te nemen. Dit college was vast besloten om dit mogelijk te maken, en dat was niet makkelijk, maar dat is wel gelukt.'

Buurtbewoners

De Stichting Historische Buitenplaats Ockenburg (SHBO) heeft zichzelf een aantal ambitieuze doelen gesteld: de historie behouden, de natuur beschermen en Ockenburgh duurzaam en laagdrempelig ontwikkelen. Een eerste stap op weg naar een mooie toekomst voor Ockenburgh werd al in de zomer van 2015 genomen toen buurtbewoners de verwilderde haag rondom het verwaarloosde monument opruimde en een pop-up café startte in de villa. Vervolgens werd er een gedoneerde kas als volgende tijdelijke pop-up café gebouwd. Een moestuin werd aangelegd en er ontwikkelde zich een cultureel activiteitenprogramma.

Vrijwilligers

Ruim twee jaar na de start van dit buurtinitiatief zijn er meer dan 35.000 vrijwilligersuren gestoken in dit project. Wijsmuller: 'Dat is toch iets waar ik als wethouder, waar wij als stad, alleen maar trots op kunnen zijn. Mensen die zich zo inzetten voor Den Haag, voor hun buurt en hun buren. Nu is het officieel: de vrijwilligers kunnen echt aan de slag. Ik zal het project met veel plezier volgen.'

De Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats Ockenburgh (SHBO) werd opgericht in februari 2015. Het is een initiatief dat werd genomen door buurtbewoners om samen de verantwoordelijkheid te nemen voor verwaarloosd cultureel erfgoed in een beschermd natuurgebied. Het doel: door middel van brede participatie met vrijwilligers, bedrijven, leerlingen, sponsoren, donateurs en fondsen een duurzame, laagdrempelige, centrale ontmoetingsplaats maken. Wijsmuller: 'Ze willen een toekomst garanderen met eigentijdse functies, waarbij cultuurhistorische waarden behouden blijven.'

Rijksmonument

Het Rijksmonument villa Ockenburgh werd in 2017 gerestaureerd door de gemeente, met behulp van de provincie Zuid-Holland. De restauratie en invulling van de binnenzijde van villa Ockenburgh en de tuinen is voor rekening en risico van SHBO.