Den Haag wil 30 winkelpanden monument maken

interieur Herengracht 16

 

Den Haag wil 30 winkelpanden koesteren voor toekomstige generaties. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom besloten voor deze panden de procedure tot aanwijzing als monument op te starten.

Vanaf 2010 liet de gemeente onderzoek doen naar de winkelarchitectuur in Den Haag. Daaruit bleek dat er veel bijzondere panden zijn met cultuurhistorische waarde die de gemeente wil beschermen voor toekomstige generaties.

De meeste van de 30 winkelpanden staan in de binnenstad en in het Zeeheldenkwartier. De bouwjaren lopen uiteen van 1823 tot 1960 en de bouwstijlen daardoor ook: winkelpanden en -puien laten veelal de nieuwste architectuurstijlen en bouwtechnieken van een periode zien. Hierdoor is winkelarchitectuur tijdsgebonden. Zij toont de smaak van de tijd. Dit maakt winkelpanden en -puien kwetsbaar voor vervanging door nieuwe technieken en stijlen. Door de panden een monumentenstatus te geven, blijven zij met hun unieke kenmerken behouden voor toekomstige generaties.

 

Een monument en dan?

Veel eigenaren van panden denken onterecht dat door het krijgen van een monumentenstatus zij niets meer aan hun gebouw mogen veranderen. Een bijzonder pand komt op een gemeentelijke monumentenlijst te staan als het gebouw geen nationale betekenis heeft, maar wel van plaatselijk of regionaal belang is. 

Als een monument verbouwd moet worden, wordt een extra toetsing gedaan. Gekeken wordt er naar de aard van de ingreep, waarom die nodig is en hoe die zich verhoudt tot de monumentale waarde. De gemeente kan de eigenaren helpen bij het aanvragen van vergunningen en advies geven over een plan van aanpak.