Benoeming nieuwe voorzitter Welstands- en Monumentencommissie

De gemeente Den Haag is verheugd om Marc Reniers aan te kondigen als nieuwe voorzitter van de Welstands- en Monumentencommissie.

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft, na een sollicitatieprocedure, Marc Reniers als nieuwe voorzitter van de Welstands- en Monumentencommissie voorgesteld. Op 8 september 2022 heeft de raad hiermee ingestemd en Marc Reniers benoemd. De heer Reniers neemt het stokje over van Marianne Loof, die eerder dit jaar is aangetreden als Spoorbouwmeester.

Marc Reniers is architect en directeur van M3H architecten en heeft ruime ervaring in verschillende welstandscommissies. Daarnaast is dhr. Reniers sterk betrokken bij het debat over advisering van ruimtelijke kwaliteit.

De Welstands- en Monumentencommissie van Den Haag is een onafhankelijke commissie bestaande uit deskundigen op het gebied van architectuur, stedenbouw, monumenten, cultuurhistorie en landschap. Zij adviseert het college van B&W in het kader van aanvragen voor een omgevingsvergunning.