Spoorviaduct is gemeentelijk monument

Het uit 1885 daterende spoorviaduct over de Trekvliet heeft de status van gemeentelijk monument. Het college van burgemeester en wethouders heeft dit besloten na onderzoek van de afdeling Monumentenzorg en Welstand van Den Haag. In combinatie met het water van de Trekvliet vormt het viaduct in neorenaissancestijl een fraaie toegang tot de Binckhorst.

Het spoortracé (Amsterdam-Rotterdam) van de toenmalige Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij dat over de Trekvliet en Rijswijkseweg loopt richting Hollands Spoor is één van de oudste spoorlijnen in Nederland. In 1843 werd hier een gietijzeren draaibrug gebouwd. In de loop van de negentiende eeuw nam het verkeer alsmaar toe, zowel over land, per schip als per spoor. Daardoor werd de gelijkvloerse spoorlijn een steeds lastiger te nemen verkeersbarrière. In 1880 werd besloten tot de aanleg van een verhoogd spoortracé waaronder het weg- en scheepvaartverkeer ongehinderd kon passeren. Enige jaren later werd ook het uit 1842 daterende stationsgebouw vervangen door het huidige station Hollands Spoor. Van de oude draaibrug is op de funderingen na niets meer van over. Het huidige viaduct werd in 1885 gebouwd. De ijzeren brug op gemetselde pijlers kreeg een monumentaal uiterlijk waarbij rijkelijk gebruik is gemaakt van de klassieke vormentaal. De bruggenhoofden werden aan voor- en achterkant voorzien van in neo-renaissance uitgevoerd bogen. De detaillering van het viaduct vertoont stilistisch sterke overeenkomsten met het huidige Hollands Spoor (1891-1893). Aanvankelijk was het viaduct veel kleiner. In 1906 is in dezelfde stijl het viaduct verlengd en verbreed. Het overspant nu zowel het water als de kaden aan beide zijden van de Trekvliet.