VOM-publicatie: Post 65. Een turbulente tijd

De afgelopen jaren is er onderzoek gedaan naar de Haagse stedenbouw en architectuur tussen 1965-1995, het Post 65-erfgoed. Dit onderzoek heeft geresulteerd in de VOM-publicatie Post 65. Een turbulente tijd van de hand van Judith van Hoogdalem en Botine Koopmans. Het boek toont wat er tussen 1965 en 1995 is gebouwd in Den Haag en wat deze architectuur en stedenbouw kenmerkt. Landelijk krijgt dit zogenaamde Post 65-erfgoed ook steeds meer aandacht.

Het boek geeft een rijk geïllustreerd overzicht van dit erfgoed. Het was een turbulente tijd: het gemeentebestuur zag zich geconfronteerd met de grote opgaven van de stadsvernieuwing en complete wijken gingen op de schop. De steeds mondiger wordende burgers verzetten zich tegen het wrede lot dat de wijken en hun bewoners te wachten stond. Wat er allemaal gebeurde en tot welke resultaten dat heeft geleid, wordt uitgebreid beschreven. Ook de architectuur komt aan bod. Aan de hand van Haagse voorbeelden wordt de stilistische ontwikkeling in deze jaren getoond: van brutalisme in de jaren zestig, naar schuin en bruin in de jaren zeventig, tot strak en wit in de jaren tachtig. Als kers op de taart komen architecten aan het woord die veel in Den Haag gebouwd hebben. Hun belevenissen in die tijd vormen een waardevolle aanvulling op de verhalen. Het boek biedt daarmee een compleet overzicht van de stadsontwikkeling in deze woelige periode.

 

Een uitgave in de VOM-reeks van de afdeling Monumentenzorg en Welstand:

titel: Post 65. Een turbulente tijd

auteurs: Judith van Hoogdalem en Botine Koopmans

uitgever: Walburgpers

Teammanager Monumentenzorg en Welstand biedt het eerste exemplaar aan wethouder Saskia Bruines aan