Jaarverslag Haagse Westands- en Monumentencommissie 2021-2022

Afgelopen juni presenteerde de Welstands- en Monumentencommissie van Den Haag haar jaarverslag over 2021-2022.  In het jaarverslag worden plannen getoond die in de afgelopen twee jaar behandeld zijn door de commissie. De focus lag dit jaar op verdichting: er komen veel dakopbouwen of verdichtingsplannen aan de orde.

Het jaarverslag is op te vragen via welstand@denhaag.nl. en hier te downloaden.