Nieuws

Made in The Hague: geschiedenis Haagse industrie

01-05-2015
Vanaf 1 mei tot eind 2015 staat Den Haag in het teken van ‘Made in The Hague’. Het verborgen verleden van de industrie in Den Haag wordt met een reeks activiteiten zichtbaar gemaakt. Dit jaar is het Europees Jaar van het Industrieel Erfgoed. Een goede gelegenheid om de verdwenen en bestaande Haagse industrie te ervaren. Verrassend Vaak is het voor mensen een verrassing om te horen dat er in Den Haag vroeger veel industrie is geweest. Wist u bijvoorbeeld dat:

Stadsleven/City Life, 18 april Dag van de Haagse Geschiedenis 2015

13-04-2015
Al 10 jaar organiseert het Haags Gemeentearchief met steun van de afdeling Archeologie en de afdeling Monumentenzorg en Welstand van de gemeente Den Haag de Dag van de Haagse Geschiedenis. Het doel van deze Dag is om alle Hagenaars bekend te maken met de rijke geschiedenis van Den Haag en hen dit zelf ook te laten ontdekken. Waar liggen de wortels van Den Haag en de Hagenaars? Dit jaar werken 40 erfgoed- en culturele instellingen en organisaties in Den Haag samen om dit doel te bereiken. Zij organiseren allerlei activiteiten zoals stadswandelingen, lezingen, boottochten en workshops.

Den Haag Stad in oorlog - Stad in vrede

09-04-2015
Ter gelegenheid van 70 jaar bevrijding is het boek ‘Den Haag – stad in oorlog – stad in vrede ‘ verschenen. In het boek staan foto’s uit de Tweede Wereldoorlog naast foto’s van ‘nu’. Het eerste exemplaar is op 8 april 2015 aangeboden aan burgemeester Jozias van Aartsen.

Zelf zonne-energie opwekken op en rond historische gebouwen

24-02-2015
Zelf zonne-energie opwekken op en rond historische gebouwen is mogelijk. Echter, niet in alle gevallen. De wegwijzer van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gaat in op de voorwaarden waaronder zonne-energie mogelijk is, zowel vanuit cultuurhistorisch als technisch oogpunt. Ook komen de verschillende vormen van zonne-energie aan bod en gaat de wegwijzer in op aspecten als kosten, onderhoud, veiligheid en de mogelijke alternatieven. Tot slot worden eigenaren en huurders geinformeerd over waar ze terecht kunnen voor advies en de vergunning.

Aanvragen instandhoudingssubsidie 2015

29-01-2015
Eigenaren van rijksmonumenten die niet primair bestemd zijn voor bewoning, kunnen van 1 februari tot en met 31 maart 2015 instandhoudingssubsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Atlantikwall en de Koude Oorlog

16-01-2015
De Atlantikwall is een blijvende herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Wat veel mensen niet weten is dat veel Atlantikwall-objecten tijdens de Koude Oorlog werden hergebruikt voor de verdediging van ons land tegen de nieuwe vijand: de Sovjet Unie. Zowel Defensie, de NAVO als de Bescherming Bevolking maakten dankbaar gebruik van de solide Duitse bunkers. Hiermee kreeg de Atlantikwall een extra betekenislaag.

Financieringsmogelijkheden gemeentelijke monumenten

13-01-2015
​Als u een gemeentelijk monument gaat restaureren, komt u misschien in aanmerking voor een Cultuurfonds-hypotheek. Een andere mogelijkheid is de annuïteitenlening van Nationaal Restauratiefonds.

Uitreiking Gouden Sleutelstuk 2014

01-12-2014
Viering van het 40-jarig bestaan van Stichting Monumentenfonds Den Haag en Omgeving op zaterdag 29 november 2014 met de uitreiking van het 'Gouden Sleutelstuk'

Bleek van Begeerte, het dertigjarige jubileumnummer in de VOM-reeks is vanaf 14 november te koop.

12-11-2014
Op vrijdag 14 november is door wethouder Joris Wijsmuller in de Haagse Bonneterie het eerste exemplaar van “Bleek van Begeerte - Winkelarchitectuur in Den Haag” aangeboden aan Ad Dekkers, directeur van de Stichting Bureau Binnenstad. Dit boek, geschreven door kunsthistorica Botine Koopmans, is het dertigjarige jubileumnummer in de VOM-reeks van de gemeente Den Haag en heeft de geschiedenis van het winkelen als onderwerp.  

Haagse VOM-reeks viert haar dertigste verjaardag

31-10-2014
De 'VOM-reeks' met publicaties over het Haagse cultureel erfgoed bestaat deze maand 30 jaar. Bekijk de tentoonstelling in het Atrium. In 1984 kwam het eerste deeltje uit. In al die jaren is de reeks uitgegroeid tot een respectabel aantal. De eerste deeltjes waren nog beperkt van omvang en alleen met zwart-wit illustraties. Latere deeltjes werden luxueuzer en breder van onderwerp. De recente publicatie 'Bleek van Begeerte - Winkelarchitectuur in Den Haag' is het 72e deel in deze monumentale reeks.

Pagina's