Duinoord

  • Status 
    Rijks beschermd stadsgezicht
  • Registratie datum 
    vrijdag, juli 26, 1996

Duinoord is een gaaf voorbeeld van een laat 19de-eeuwse stadswijk met een goed bewaard origineel stedebouwkundig plan en architectonisch samenhangende bebouwing, die gekenmerkt wordt als de neo-renaissance stijl. De rechtstreekse relatie tussen het architectuurbeeld, het groen (en het water) is kenmerkend voor de meest hoogwaardige delen van de wijk, zoals bijvoorbeeld de Suezkade, de Groot Hertoginnelaan en (rondom) het Sweelinckplein.

De goed bewaarde straatwanden in het kromlijnig stratenpatroon bepalen het hoogwaardig stadsbeeld en het karakter van deze bijzondere laat 19de-, vroeg 20e-eeuwse wijk. Het architectuurbeeld is bijzonder rijk wat o.a. heeft geleid tot het aanwijzen van de beschermde rijksmonumenten rond het Sweelinckplein. Het openbare gebied ondersteunt de ruimtelijke kwaliteit van de wijk: De ruime profielen van straten en plantsoenen die dit gebied doorkruisen zijn markant.

Typerend zijn:
-de stedebouwkundige aanleg waarvan de hoofdopzet bestaat uit lange evenwijdig lopende gebogen straten rond het centraal gelegen ovaalvormige Sweelinckplein;
- de voormalige Afzanderijvaart die als hoofdas het gebied doorsnijdt;
- de groenvoorziening van de Afzanderijvaart, alsmede de groenaanleg van het Sweelinckplein;
- het monumentale gekromde beloop van de Groot Hertoginnelaan;
- de strook onbebouwde grond tussen het water en de Groot Hertoginnelaan, waardoor het vrije uitzicht van de Duinoordse villa's gehandhaafd bleef in een open structuur met de groenaanleg van Zorgvliet;
- het water met groenaanleg van het Afvoerkanaal
- het laat 19e-eeuwse ensemble van sluizen, gemaal en beplanting van het Afvoerkaanl met bijbehorenede woningen aan de Houtrustweg.
- het goed bewaard gebleven laat-19de-eeuwse architectuurbeeld en de ensemblewaarde van hele straatwanden, waarin de neo-renaissance stijl domineert;
- het groot aantal individuele panden met architectuur-historische waarde.