Stationsbuurt

  • Status 
    Gemeentelijk beschermd stadsgezicht
  • Registratie datum 
    donderdag, mei 19, 2016
De grootstedelijke uitleg van de Stationsbuurt en het Oranjeplein (onderdeel van de Schilderswijk) vond plaats tussen circa 1865 en 1910. In het kader van de stadsvernieuwing zijn tussen circa 1970 en 1990 grote delen van de Stationsbuurt vernieuwd, met name in de zuidelijke helft. Het deel van de wijk waar de laat negentiende- en vroeg twintigste eeuwse bebouwing en stedenbouwkundige opzet het best bewaard is gebleven valt binnen de begrenzing van het gemeentelijk beschermd stadgezicht.

De laat middeleeuws uitleg van Groenewegje/Zieken vlak buiten de oude singelomgrachting en de negentiende eeuwse planmatige opzet met twee groengebieden (Oranjeplein en Huygenspark) zijn cultuurhistorisch waardevolle structuren die iets vertellen over de ontwikkeling van Den Haag. Dit geldt ook in hoge mate voor de Stationsweg met de diverse verzekerings- en handelskantoren uit de eerste helft van de twintigste eeuw langs deze route tussen station en centrum. De oorspronkelijke bebouwing is nog voor een groot deel bewaard gebleven.

Bijzondere waarden

- de planmatige opzet uit 1861, dat met het Willemspark tot de vroegste uitbreidingen buiten de oude binnenstad behoort. De hoogtepunten van deze opzet vormen de twee grote groengebieden (Huijgenspark en  Oranjeplein).
- de nog grotendeels bewaard gebleven  oorspronkelijke bebouwing uit de negentiende-  en vroeg twintigste eeuw.  
- de historische betekenis van de Stationsweg met de diverse verzekerings- en  handelskantoren uit de eerste helft van de twintigste eeuw langs de route tussen station en centrum.
- het sociale woningbouwcomplex  Van Hogendorpstraat 52 t/m 162 uit 1862-1969 (rijksmonument).