Van Stolkpark Scheveningse Bosjes

  • Status 
    Rijks beschermd stadsgezicht
  • Registratie datum 
    donderdag, juli 25, 1996

Met haar statige villa's en brede lanen behoort het Van Stolkpark tot één van de fraaiste villawijken van Den Haag.  Aan het bochtige wegenbeloop en de hoogteverschillen herkent men nog het vroegere duinlandschap, dat zijn voortzetting vindt in de Scheveningse Bosjes. Het afwisselende straatbeeld met verrassende zichtlijnen en de hoogwaardige architectuur van de bebouwing, waaronder veel monumenten, zijn bijzondere kwaliteiten van dit stadsdeel. Ook de landschappelijke waarde van het omliggend groen en het water draagt in hoge mate bij aan de uniciteit van dit gebied.

Typerend zijn:
- de landschappelijke waarde van het Van Stolkpark in relatie tot de Scheveningse Bosjes;
- de stedebouwkundig-historische waarde en landschappelijke waarde van de Scheveningseweg en het Kanaal;
- de hoofdopzet van gebogen en hellende wegen met oorspronkelijke vrijstaande villabebouwing en geschakelde woningen in een parkachtige structuur;
- het grote aantal panden met een hoge architectuurhistorische waarde; een staalkaart van architectuurstijlen uit de 19de en vroege 20e eeuw.