Marlot en Reigersbergen

  • Status 
    Rijks beschermd stadsgezicht
  • Registratie datum 
    vrijdag, september 6, 1996

Het bijzondere architectuurbeeld van Marlot in samenhang met de fraaie openbare ruimtes vloeien voort uit het oorspronkelijke stedebouwkundig plan. Door zijn enigszins geisoleerde ligging met de ruime groengebieden rondom heeft deze wijk zijn geheel eigen karakter en zit er weinig beweging in de stedebouwkundige opzet. De typische schaal en structuur van het vooroorlogse bebouwingsbeeld zijn behouden omdat er ook geen schaalvergroting heeft plaatsgehad. De homogeniteit van de stedebouwkundige ensembles versterkt het karakter van de baksteen- woonhuisarchitectuur. De relatie met de omliggende groengebieden en het Haagse Bos is een belangrijk onderdeel van de wijk.

Typerend zijn:
- de hoge kwaliteit van de architectuur en de samenhang van de bebouwing met de stedebouwkundige structuur;
- architectonische hoogtepunten: de Parkflat Marlot; de villa's aan het Zuidwerfplein en de Zuidwerflaan en de villa's op het kruispunt van deze laan met de Van Hoeylaan, alle van Co Brandes. De 17de-eeuwse boerderij De Hoogwerf en het Huis Marlot.
- de mede hierdoor fraaie openbare ruimte, de relatie tussen het particulier groen en het openbaar groen, en de belangrijke structuurbepalende vijverpartijen;
- de relatie van de wijk met waardevolle groengebieden: westelijk de as park Marlot/ Reigersbergen/ Haagse Bos en noordwaarts het landgoed Duindigt.