Valkenboskwartier

  • Status 
    Gemeentelijk beschermd stadsgezicht
  • Registratie datum 
    maandag, februari 11, 2002

Het Valkenboskwartier, omsloten door de Valkenboskade (westzijde), de as van de Loosduinseweg, de as van de Beeklaan en de achterzijde van de bebouwing aan de noordzijde van de Laan van Meerdervoort, is een overwegend gaaf voorbeeld van een tussen 1900 en 1915 voor de middenstand gerealiseerde uitbreidingswijk, waarvan het rechte verkavelingspatroon op de schuin doorlopende verkeersdiagonaal van de Valkenboskade kenmerkend is als ontwerp van ir. I.A. Lindo.

Typerend zijn:
-het overwegend goed bewaarde bebouwingsbeeld  uit het begin van de 20ste eeuw dat een gaaf ensemble vormt in samenhang met het stedenbouwkundige patroon naar ontwerp van ir. I.A. Lindo uit 1903,
-de bebouwingsvorm van gesloten bouwblokken van twee of drie lagen met kap of platte daken waarin de neo-renaissance en overgangs-architectuur als architectuurstroming van sobere baksteen bepalend is voor het gevelbeeld,
-de aanleg van het Copernicusplein en het Newtonplein met groenvoorziening,
-de lineaire groenstructuren van de Valkenboslaan en het brede deel van de Beeklaan,
-de groenaanleg en het water van de Valkenboskade.