Regentessekwartier

  • Status 
    Gemeentelijk beschermd stadsgezicht
  • Registratie datum 
    maandag, februari 11, 2002

Het Regentessekwartier is een overwegend gaaf voorbeeld van een in het vierde kwart van de 19de eeuw gerealiseerde uitbreidingswijk voor de middenstand, waarvan het rechte verkavelingspatroon en het gesloten bouwblok in overwegend neo-renaissance architectuur typerend zijn.

 

Typerend zijn:
-het overwegend goed bewaarde bebouwingsbeeld  uit het vierde kwart van de 19e eeuw dat een gaaf ensemble vormt in samenhang met de omringende laat 19de eeuwse bebouwing,
-de bebouwingsvorm van kleine projectmatig gebouwde bouwblokken van twee of drie lagen met kap, gedekt met pannen of dakschilden met platte daken waarin de neo-renaissance als architectuurstroming van duidelijk herkenbaar is,
-het stedenbouwkundige patroon naar ontwerp van ir. I.A. Lindo uit 1891 met de kenmerkende verkeersdiagonalen in de vorm van de Regentesselaan en de Constant Rebecquestraat,
-de aanleg van het Koningsplein en het Regentesseplein in het verlengde van de as van Plein 1813-Anna Paulownaplein en Koningsplein.
-de wisselwerking van de waardevolle bebouwing langs de Regentesselaan in samenhang met de groenaanleg van het middenplantsoen.
-de wisselwerking tussen de architectuur van de Conradkade, Suezkade, de Constant Rebecquestraat, de groenaanleg en het water van het Afvoerkanaal.
-de lineaire groenstructuur van het brede deel van de Beeklaan.
-de sociaal-historische waarde van de Hondiusstraat en omgeving.