Zeeheldenkwartier

  • Status 
    Gemeentelijk beschermd stadsgezicht
  • Registratie datum 
    maandag, februari 11, 2002

Het Zeeheldenkwartier is een overwegend gaaf voorbeeld van een in het derde en vierde kwart van de 19de eeuw gerealiseerde uitbreidingswijk voor de middenstand  waarvoor het rechte verkavelingspatroon en het gesloten bouwblok kenmerkend zijn. Waardevol zijn tevens de stedenbouwkundige situering van de doorsnijding van de Vondelstraat en de twee pleinen. Van hoge kwaliteit zijn de vele verbouwingen die tussen 1900 en 1915 zijn gerealiseerd, waarbij met name de winkelfunctie op de begane grond van winkelpuien in neo-renaissance en Art Nouveau stijl opvalt.

Typerend zijn:
-het overwegend goed bewaarde bebouwingsbeeld bestaande uit panden van 2 of 3 lagen met door pannen gedekte daken uit het tweede en derde kwart van de 19e eeuw dat een gaaf ensemble vormt in samenhang met het stedenbouwkundige patroon van rechte straten,
-de typologie van gesloten bouwblokken,
-de doorbraak van de Vondelstraat als herinnering aan het uitbreidingsplan van Berlage met hoogwaardige architectuur,
-de waarde van het Anna Paulownaplein en het Prins Hendrikplein als open pleinen in een verder sterk verdichte woonwijk,
-de overheersende architectuurstroming van het eclecticisme in het oostelijk deel van de wijk,
-de mengvorm van architectuur, waarin ook neorenaissance motieven worden gebruikt in het westelijk deel van de wijk.

NB. Het gebied ten oosten van de Bilderdijkstraat en Anna Paulownastraat is onderdeel van het rijks beschermde stadsgezicht Centrum (zie aldaar).