Vrederust-West (Drevenbuurt)

  • Status 
    Gemeentelijk beschermd stadsgezicht
  • Registratie datum 
    maandag, november 1, 2004

De aanleg van Vrederust-West betekende de voltooiing van de stadsuitbreidingen in Den Haag-Zuidwest en vormde tevens één van de architectonische- en stedenbouwkundig hoogtepunten ervan. Dit mede dankzij het contract met de NV Gembouw, licentiehouder van het systeem Rottinghuis. De open verkaveling en de hoge kwaliteit van de bebouwing van een groot deel van de Drevenbuurt wordt bepaald door de bouwtechnische eisen van het bouwsysteem én door architect Frans Klein, die het ontwerp van de woningen voor zijn rekening nam. Met de bouw van Vrederust-West werden de stadsuitbreidingen van Den Haag-Zuidwest op succesvolle wijze voltooid.

Typering:
  - waardevol als eerste woonbuurt in Den Haag dat in zijn geheel in systeembouw werd
    uitgevoerd en typerend voor de innovaties in de volkshuisvesting van de na-oorlogse
    wederopbouw
  - de samenhang tussen verkaveling, bebouwing en openbaar groen
  - de bijzondere  beëindiging van de stadsrand bepaald door de waterpartijen en randbebouwing
    langs de Lozerlaan
  - de ook in detail nog goed bewaard gebleven oorspronkelijke architectuur