Nieuws

Den Haag Stad in oorlog - Stad in vrede

09-04-2015
Ter gelegenheid van 70 jaar bevrijding is het boek ‘Den Haag – stad in oorlog – stad in vrede ‘ verschenen. In het boek staan foto’s uit de Tweede Wereldoorlog naast foto’s van ‘nu’. Het eerste exemplaar is op 8 april 2015 aangeboden aan burgemeester Jozias van Aartsen.

Zelf zonne-energie opwekken op en rond historische gebouwen

24-02-2015
Zelf zonne-energie opwekken op en rond historische gebouwen is mogelijk. Echter, niet in alle gevallen. De wegwijzer van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gaat in op de voorwaarden waaronder zonne-energie mogelijk is, zowel vanuit cultuurhistorisch als technisch oogpunt. Ook komen de verschillende vormen van zonne-energie aan bod en gaat de wegwijzer in op aspecten als kosten, onderhoud, veiligheid en de mogelijke alternatieven. Tot slot worden eigenaren en huurders geinformeerd over waar ze terecht kunnen voor advies en de vergunning.

Aanvragen instandhoudingssubsidie 2015

29-01-2015
Eigenaren van rijksmonumenten die niet primair bestemd zijn voor bewoning, kunnen van 1 februari tot en met 31 maart 2015 instandhoudingssubsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Atlantikwall en de Koude Oorlog

16-01-2015
De Atlantikwall is een blijvende herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Wat veel mensen niet weten is dat veel Atlantikwall-objecten tijdens de Koude Oorlog werden hergebruikt voor de verdediging van ons land tegen de nieuwe vijand: de Sovjet Unie. Zowel Defensie, de NAVO als de Bescherming Bevolking maakten dankbaar gebruik van de solide Duitse bunkers. Hiermee kreeg de Atlantikwall een extra betekenislaag.

Financieringsmogelijkheden gemeentelijke monumenten

13-01-2015
​Als u een gemeentelijk monument gaat restaureren, komt u misschien in aanmerking voor een Cultuurfonds-hypotheek. Een andere mogelijkheid is de annuïteitenlening van Nationaal Restauratiefonds.

Uitreiking Gouden Sleutelstuk 2014

01-12-2014
Viering van het 40-jarig bestaan van Stichting Monumentenfonds Den Haag en Omgeving op zaterdag 29 november 2014 met de uitreiking van het 'Gouden Sleutelstuk'

Bleek van Begeerte, het dertigjarige jubileumnummer in de VOM-reeks is vanaf 14 november te koop.

12-11-2014
Op vrijdag 14 november is door wethouder Joris Wijsmuller in de Haagse Bonneterie het eerste exemplaar van “Bleek van Begeerte - Winkelarchitectuur in Den Haag” aangeboden aan Ad Dekkers, directeur van de Stichting Bureau Binnenstad. Dit boek, geschreven door kunsthistorica Botine Koopmans, is het dertigjarige jubileumnummer in de VOM-reeks van de gemeente Den Haag en heeft de geschiedenis van het winkelen als onderwerp.  

Haagse VOM-reeks viert haar dertigste verjaardag

31-10-2014
De 'VOM-reeks' met publicaties over het Haagse cultureel erfgoed bestaat deze maand 30 jaar. Bekijk de tentoonstelling in het Atrium. In 1984 kwam het eerste deeltje uit. In al die jaren is de reeks uitgegroeid tot een respectabel aantal. De eerste deeltjes waren nog beperkt van omvang en alleen met zwart-wit illustraties. Latere deeltjes werden luxueuzer en breder van onderwerp. De recente publicatie 'Bleek van Begeerte - Winkelarchitectuur in Den Haag' is het 72e deel in deze monumentale reeks.

Haagse geschiedenis centraal in 2e Historisch Informatiepunt

09-10-2014
In het Historisch Informatiepunt (HIP) in de wijkbibliotheek in Haagse Hout kunt u de geschiedenis van Den Haag bekijken. Het HIP biedt een aantrekkelijk programma vol interessante activiteiten.

Open Dag 4 oktober Auto Palace in de Binckhorst

02-10-2014
Het bijzondere pand van Auto Palace aan de Binckhorstlaan wordt binnenkort gesloopt voor de aaanleg  van de Rotterdamsebaan. Het bijzondere bedrijfspand uit 1950/1951 is een ontwerp van architectenbureau van Zutphen, Blankenspoor en de Vries. Wie nog eenmaal een laatste kijkje wil nemen bij dit historische Binck-bedrijf, krijgt daarvoor alle kans tijdens de open dag met onder andere een heuse expositie in de oude showroom. De open dag van Auto Palace wordt georganiseerd door Stichting Haags Industrieel Erfgoed in samenwerking met het Haags Historisch Museum.

Pagina's